KONTAKT 


ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
sekretariat:
tel./fax (0-61) 847 04 54
rejestracja:

tel. (0-61) 847 26 96
tel. (0-61) 843 45 46

e-mail:
edictum@edictum.pl
edictum@go2.pl
NIP 781-16-92-610, Regon 634178483
KRS 0000187035
Kapitał Zakładowy 98 000 zł.
Rachunek Bankowy: ING S.A. o/Poznań
17 1050 1520 1000 0022 5237 4471
ISO 9001:2000
Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 100 32018 TMS
 
top


top